Monthly Archives: November, 2012

Bra och läsvärt om sociala medier och offentliga myndigheter

Jonas Landgren forskare vid IT-universitetet i Göteborg har de senaste åren fokuserat mer och mer på att studera sociala medier under exempelvis räddningsinsatser. På sin hemsida har Jonas nu lyft fram ett mycket relevant problem och det är utmaningarna som myndigheter har med sociala medier och kopplat till offentlighetslagstiftning, PUL mm. Läs Jonas inlägg och bli inspirerad, inte bara av det inlägget utan även av annat som han skrivit. Ni finner mycket spännande på hans hemsida.

Inlägget finner ni här: Myndigheter och sociala medier

Advertisements

RCR Research meeting

Thursday to Friday the RCR research group will meet to discuss further work and as member of the steering comittee I will also participate in one of the yearly meetings.

The dark side

I have found an intersting article about social media, found on my research colleague Jonas Landgren at Chalmers in Gothenburg. The article is found here.

Jonas Landgrens web page you find here.