Snöoväder

Snöoväder kommer varje år, men ändå drabbas samhället på likartat sätt varje gång den vita nederbörden kommer. I helgen drabbas stora delar av Svealand och norrlandskusten av ett stort och massivt snöoväder. På radion och på Internet så hör och läser jag om lastbilar som blir stående, hur tågtrafiken blir lamslagen mm. 

Vad har då detta med den forskning som jag försöker bedriva? Dels så handlar det ytterst om samhällets krishantering och krishanteringskapacitet. Men det handlar också om att kunskap från tidigare händelser inte förmedlas och får genomslag. Jag är nämligen ganska övertygad om att det finns en hel del dokumenterat om hur man skall hantera snö runt om i vårt land. Men eftersom samma problem uppstår år efter år så kan man krasst tolka det som att problemet med snö är olösligt, eller att tidigare kunskap inte fullt beaktas och tas tillvara.

Oavsett vad det är finner jag det ytterst märkligt att det är alltid mer problem vid det första snöovädret än vid de som uppstår senare på säsongen. 

Advertisements
%d bloggers like this: