Monthly Archives: January, 2013

SÅ rätt! Tack Jonas!

Som ungdomstränare i Orientering och lagledare i Handboll så är angelägen om att idrott för barn är just idrott för barn. Inom framförallt handbollen har jag tyvärr mött lagledare och föräldrar som missat denna punkt. Därför blir det så härligt när jag hittar bloggar som denna som delar min grundsyn: http://coltingblogg.com/2013/01/15/om-barn-och-elit/ .

Jag hoppas många läser Jonas C’s blogg och tänker till!

 

Advertisements

Are Forensic Tools a Silver Bullet for Modern Electronic Records Management? Or Yet Another Werewolf?

Ja, ovan titel är det fokus som jag kommer ha då jag i början av februari besöker University of British Columbia och deras iSchool, innbjuden för att prata på två konferenser. Arrangör av två dagars seminarier och en dags mer traditionell konferens är The Association of Canadian Archivists @ the University of British Columbia (ACA@UBC). Det är studenterna som läser Masterprogrammet i arkivvetenskap som står bakom ACA@UBC. Varje år arrangerar de en tre dagar session som börjar med vetenskapliga seminarier med inbjudna forskare från hela världen och avslutas med en konferens för praktiker inom området arkiv & dokumenthantering (närmast svenska förklaringen).

Arkivforskningen som bedrivs inom ramen för iSchool vid UBC, är en av världens mest framstående. Sedan ett antal år har vi, vid arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand, haft ett samarbete med UBC och deras forskningsledare Professor Luciana Duranti. Att jag för andra året blivit inbjuden att prata på denna konferens känns extremt hedrande och är ett ytterst bevis för att den forskning jag bedrivit inom gränslandet mellan arkivvetenskap och informatik är av intresse internationellt.

I år kommer jag att fokusera mina presentationer på användning av verktyg från forensisk vetenskap, framförallt den digitala delen av den forensiska vetenskapen. Modern tillämpning av arkivvetenskap använder samma verktyg som IT-brottspoliser använder för att säkerställa spår i digitala miljöer. En arkivarie använder verktygen för att bland annat värdera äkthet i dokument, analysera okända databärare mm. Dock är ju tekniken ibland skrämmande svår att använda och det är ju inte alla humanistiskt skolade arkivarier som med glädje tar emot dessa nya tekniska verktyg. Är det så att vi genom ny teknik skapar en annan typ av problem för yrkesverksamma arkivarier? Hur skall modern utbildning i arkiv- och informationsvetenskap anpassas för att ge framtidens arkivarier den kompetens som behövs för att arbeta med forensiska verktyg? Detta är något av det innehåll jag kommer belysa under min vecka i UBC.

Lite skryt!

Det är inte alltid man vill skryta men idag vill jag det. Inom forskarvärlden så söker vi forskningsmedel i konkurrens och då vi får dessa pengar så blir vi och vår arbetsgivare stolta och annonserar om detta på webben. På mittuniversitetets webb så ser man på förstasidan flera exempel på just forskargrupper som attraherat externa forskningsmedel.

Jag är stolt och glad för vår lilla forskargrupp i Arkiv- och informationsvetenskap har också lyckats attrahera externa forskningsmedel, fast inte på traditionellt sätt. Min kollega Göran Samuelsson har fått flera externa aktörer att gå in i ett FoU projekt som leds av Mittuniversitetet kring just god informationsförvaltning. Projektet har sådan storlek att det finansierar 2 doktorander och en senior forskare i 2 år. Den totala omsättningen på projektet är över 3 miljoner kronor av vilket den externa finansieringen är närmare 2 miljoner kronor. Varför vill jag skryta då? Jo inom staten så går tom regeringen ut med ett pressmeddelande där de ger Riksarkivet pengar för att underlätta digitaliseringen av statsförvaltningen (http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/203937). Projektet GOINFO syftar till att underlätta digitaliseringen för kommuner och statliga myndigheter i huvudsakligen inom Mitt-Sverige regionen. Man kan krasst säga att vår region satsar mer på stöd till digitalisering än vår regering.

Men i denna stolthet finns ett ansvar också. Vi har fått dessa pengar för att just underlätta för att myndigheter i vår närregion skall kunna digitalisera sin förvaltning och därmed effektivisera sin verksamhet och garantera en hög kvalitet till medborgaren. Projektet GOINFO har naturligtvis stark koppling till det prioriterade projektet eARD som initierats av e-delegationen men som leds av Riksarkivet. Mittuniversitetet är inblandad i två delprojekt varav vi är projektledare för ett. Glädjande är också att projektet är så angeläget att en av våra studenter fått tillfällig projektanställning av Riksarkivet för att slutföra ett av delprojekten.

Mycket glädjande med GOINFO är att en av våra doktorander kommer bli färdig genom projektets finansiering. Därutöver är det extra glädjande att vår lilla forskargrupp kommer få tillskott med en nyrekryterad doktorand.

Back in business

Jaha då är jag åter i tjänst efter en 30 dagars sjukskrivning. Idag sparkar vi igång med det nya projektet GoInfo som är förkortning av God Informationsförvaltning. Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösands kommun och var närvarande vid första mötet tillsammans med oss från Mittuniversitetet.

Göran Samuelsson (goran.samuelsson[at]miun.se) är projektledare så har Du/Ni frågor om detta projekt. Projektet kommer snart att sätta igång med sin egna hemsida för att bli mer synliga.

Inom projektet kommer en nyrekryterad doktorand verka tillsammans med min kollega Maria som inom projektets tid kommer disputera. Dessutom kommer projektet att arbeta i nära samarbete med Riksarkivets eARD projekt som Mittuniversitetet är inblandad i, framförallt delprojekt 4 som i vilket vi även har en master by research-student inblandad i.

Mao det händer mycket som vi försöker greppa, men kul är det att regionella aktörer har stöttat ett FoU projekt utanför tillväxtverket och EU.