Back in business

Jaha då är jag åter i tjänst efter en 30 dagars sjukskrivning. Idag sparkar vi igång med det nya projektet GoInfo som är förkortning av God Informationsförvaltning. Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösands kommun och var närvarande vid första mötet tillsammans med oss från Mittuniversitetet.

Göran Samuelsson (goran.samuelsson[at]miun.se) är projektledare så har Du/Ni frågor om detta projekt. Projektet kommer snart att sätta igång med sin egna hemsida för att bli mer synliga.

Inom projektet kommer en nyrekryterad doktorand verka tillsammans med min kollega Maria som inom projektets tid kommer disputera. Dessutom kommer projektet att arbeta i nära samarbete med Riksarkivets eARD projekt som Mittuniversitetet är inblandad i, framförallt delprojekt 4 som i vilket vi även har en master by research-student inblandad i.

Mao det händer mycket som vi försöker greppa, men kul är det att regionella aktörer har stöttat ett FoU projekt utanför tillväxtverket och EU.

 

Advertisements
%d bloggers like this: