Are Forensic Tools a Silver Bullet for Modern Electronic Records Management? Or Yet Another Werewolf?

Ja, ovan titel är det fokus som jag kommer ha då jag i början av februari besöker University of British Columbia och deras iSchool, innbjuden för att prata på två konferenser. Arrangör av två dagars seminarier och en dags mer traditionell konferens är The Association of Canadian Archivists @ the University of British Columbia (ACA@UBC). Det är studenterna som läser Masterprogrammet i arkivvetenskap som står bakom ACA@UBC. Varje år arrangerar de en tre dagar session som börjar med vetenskapliga seminarier med inbjudna forskare från hela världen och avslutas med en konferens för praktiker inom området arkiv & dokumenthantering (närmast svenska förklaringen).

Arkivforskningen som bedrivs inom ramen för iSchool vid UBC, är en av världens mest framstående. Sedan ett antal år har vi, vid arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand, haft ett samarbete med UBC och deras forskningsledare Professor Luciana Duranti. Att jag för andra året blivit inbjuden att prata på denna konferens känns extremt hedrande och är ett ytterst bevis för att den forskning jag bedrivit inom gränslandet mellan arkivvetenskap och informatik är av intresse internationellt.

I år kommer jag att fokusera mina presentationer på användning av verktyg från forensisk vetenskap, framförallt den digitala delen av den forensiska vetenskapen. Modern tillämpning av arkivvetenskap använder samma verktyg som IT-brottspoliser använder för att säkerställa spår i digitala miljöer. En arkivarie använder verktygen för att bland annat värdera äkthet i dokument, analysera okända databärare mm. Dock är ju tekniken ibland skrämmande svår att använda och det är ju inte alla humanistiskt skolade arkivarier som med glädje tar emot dessa nya tekniska verktyg. Är det så att vi genom ny teknik skapar en annan typ av problem för yrkesverksamma arkivarier? Hur skall modern utbildning i arkiv- och informationsvetenskap anpassas för att ge framtidens arkivarier den kompetens som behövs för att arbeta med forensiska verktyg? Detta är något av det innehåll jag kommer belysa under min vecka i UBC.

Advertisements
%d bloggers like this: