Lite skryt!

Det är inte alltid man vill skryta men idag vill jag det. Inom forskarvärlden så söker vi forskningsmedel i konkurrens och då vi får dessa pengar så blir vi och vår arbetsgivare stolta och annonserar om detta på webben. På mittuniversitetets webb så ser man på förstasidan flera exempel på just forskargrupper som attraherat externa forskningsmedel.

Jag är stolt och glad för vår lilla forskargrupp i Arkiv- och informationsvetenskap har också lyckats attrahera externa forskningsmedel, fast inte på traditionellt sätt. Min kollega Göran Samuelsson har fått flera externa aktörer att gå in i ett FoU projekt som leds av Mittuniversitetet kring just god informationsförvaltning. Projektet har sådan storlek att det finansierar 2 doktorander och en senior forskare i 2 år. Den totala omsättningen på projektet är över 3 miljoner kronor av vilket den externa finansieringen är närmare 2 miljoner kronor. Varför vill jag skryta då? Jo inom staten så går tom regeringen ut med ett pressmeddelande där de ger Riksarkivet pengar för att underlätta digitaliseringen av statsförvaltningen (http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/203937). Projektet GOINFO syftar till att underlätta digitaliseringen för kommuner och statliga myndigheter i huvudsakligen inom Mitt-Sverige regionen. Man kan krasst säga att vår region satsar mer på stöd till digitalisering än vår regering.

Men i denna stolthet finns ett ansvar också. Vi har fått dessa pengar för att just underlätta för att myndigheter i vår närregion skall kunna digitalisera sin förvaltning och därmed effektivisera sin verksamhet och garantera en hög kvalitet till medborgaren. Projektet GOINFO har naturligtvis stark koppling till det prioriterade projektet eARD som initierats av e-delegationen men som leds av Riksarkivet. Mittuniversitetet är inblandad i två delprojekt varav vi är projektledare för ett. Glädjande är också att projektet är så angeläget att en av våra studenter fått tillfällig projektanställning av Riksarkivet för att slutföra ett av delprojekten.

Mycket glädjande med GOINFO är att en av våra doktorander kommer bli färdig genom projektets finansiering. Därutöver är det extra glädjande att vår lilla forskargrupp kommer få tillskott med en nyrekryterad doktorand.

Advertisements
%d bloggers like this: