Vi hade rätt

Igår fann jag via en kollega detta på webben: 
http://urplay.se/Produkter/172776-UR-Samtiden-Visioner-for-den-hogre-utbildningen-I-fokus-Anders-Soderholm

Det är vår rektor som beskriver framtida studenter som kommer läsa på högskola/universitet. Det är som att lyssna på hur vi inom arkiv- och informationsvetenskap arbetar och hur vi ser på framtiden och dess utmaningar. Däremot är det med viss bestörtning jag kan konstatera att detta är kanske inte en syn på framtida utbildningar som har kommit fram i arbetet med att flytta campus Härnösand. Argumenten från bland annat Humaniora är snarare att det är campusmiljön som är central. Det känns i alla fall konstigt att lyssna på vår rektor som målar upp en helt ny typ av studenter, en typ av studenter som vi arbetar med på min avdelning. 

Då jag arbetat och själv varit student på distans sedan 2000 så vill jag nog påstå att jag tror precis som rektor på den vision av studenter som kommer i framtiden. Jag kan i backspegeln konstatera att ytterst få av Universitetsstyrelsen kan ha haft denna syn, för då torde fler ha reserverat sig. Jag hoppas att fler än rektor inser vilka utmaningar som ställs på den nybyggnation som måste göras i Sundsvall för att över tid kunna hantera denna nya typ av studenter.

 

Advertisements
%d bloggers like this: