Rektors utsatthet mm

Naturligtvis är det beklämmande då rektor och andra som drivit tesen att flytt av campus Härnösand “is da shit” fått ta emot skit via medier. Det för tanken tillbaka till uppdrag gransknings serie om näthat. Att anonymt kritisera och spy galla på varandra över nätet är synnerligen okonstruktivt. Man kan ju säga att detta är “the dark side of Internet, Social media” dvs att man kan kritisera tämligen anonymt. Jag hoppas innerligt dock att rektor sluppit ta emot hot, och har detta skett så hoppas jag som gammal polis att detta polisanmäls omgående.

Det jag däremot saknar i den allmänna debatten är hur folk mår, och hur de som kommer förlora sina arbeten mår. Att i denna debatt om flytt av campus har flera företrädare för flytt lyft fram det positiva med att flytta. Inget att säga om det, det verkar vara välgrundade tankar, men det som gör mig beklämd är avsaknaden av att offentligt tänka på de som förlorar arbetet.

Min fakultet har senaste året gått igenom ett stålbad där medarbetare fått sluta, gamla kollegor som jag vissa har haft mycket roligt med. Det smärtar då nära medarbetare förlorar sina arbeten. I veckan fick en mycket nära medarbetare budet om uppsägning, vilket påverkar hela arbetslaget. Då Härnösand nu kommer flyttas kommer ytterligare människor som står mig kära att bli utan arbete som en grund av flytten.

Jag kan bara önska att fler i denna föränderliga tid vågar tänka på andra än sig själva och sitt eget ämne, och tänka på våra kollegor som blir offer för besparingarna. Alla kommer inte kunna följa med i flytten till Sundsvall, och jag tycker detta är djupt beklagligt. Det jag i denna svåra tid hoppas på är att fler kliver fram som sanna kollegor, där vi alla visar empati och tänker på kollegor som drabbas av dessa besparingar, och låter sitt vårt eget ämnes överlevnad vara underordnad i betydelse. Det gäller naturligtvis hela universitetet då detta stålbad drabbar oss alla och inte enbart campus Härnösand.

Advertisements
%d bloggers like this: