HURRA!!!

Då kan jag bli lite glad igen. ISCRAM är en konferens (Information Systems for Crisis Response And Management) som jag försökt komma med till flera gånger. Det är ibland tuff reviewprocess och så var det även detta år. Tillsammans med Lena-Maria Öberg, och Viveca Asproth vid RCR har jag författat en artikel baserat på data som samlats in under projektet GSS (Gränsöverbyggande Samverkan för Säkerhet). Artikeln presenterar resultat från de 2 första åren i projektet och det viktigaste artikeln kom med!! 

Efter flera försök får jag äntligen komma till denna konferens vilket skall bli extremt spännande, då den samlar forskare som har samma bakgrund som oss. 

 

Advertisements
%d bloggers like this: