Monthly Archives: June, 2013

Man blir så glad!

Igår då jag hade kommit hem efter 20 timmars resande från en konferens som varit fantastisk så plingade det till i mejllådan. Ett brev som gladde mig mycket kom och det var från en student. Sådana här brev gör att undervisningen känns extra roligt:

“/…/ Jag vill bara tacka för de två kurserna jag fått ha med dig där jag fått en helt ny syn på hur man utvecklar organisationer och använder arkivering på ett effektivt och bra sätt. Det har redan nu hjälpt mig oerhört mycket i mitt arbete där jag känner mig mer organiserad och har en mycket bättre överblick. Nu i efterhand önskar jag att jag lagt ner mer tid på kurserna men jag fick jag ett nytt jobb där jag haft fullt upp. Trots att labben var den uppgiften som kanske tog längst tid så var det den uppgiften som gav mig den praktiska övningen som behövdes för att spika teorin. Så återigen tack för allt. Ha en bra sommar! /…/”

Så nu känns det bara härligt att gå på semester.

Advertisements

AERI 2013

Då var det dags igen, att närvara vid AERI (Archival Education and Research Institute) ett enormt stort amerikanskt forsknings och utbildningssamarbete mellan de flesta universitet som bedriver arkivvetenskaplig utbildning i USA. AERI samlar majoriteten av aktiva professorer i arkivvetenskap från USA, och en enorm mängd doktorander. Dessutom så har det de senaste åren också varit betydligt fler nyblivna doktorer som deltagit på AERI.

Vad gör då undertecknad i Austin, Texas för årets AERI? För det första så är detta en möjlighet att sätta Mittuniversitetet på kartan över arkivutbildningar från grund till forskarnivå. För det andra är det ett ypperligt tillfälle att nätverka och skaffa sig unika relationer inom det kanske största nätverket bland arkivforskare, det som finns i USA.

Jag är nu inte ensam att inte vara amerikan. Forskarkollegor och doktorander från Kanada, Korea, Kina, Australien och Nya Zeeland gör mig sällskap. Just det fantastiska att AERI de senaste åren har utvecklats till en internationell mötesplats gör konferensen mycket värdefull. Mellan 0900-1800 är det föreläsningar och workshops, för att sedan de flesta kvällar avslutas med någon form av sociala aktiviteter.

Mycket glädjande är det att flera nu tydligt ser Mittuniversitetet som en aktad spelare på den internationella arkivforskarkartan. Detta gör resandet ända hit synnerligen värdefull. Flera av deltagarna på AERI har också besökt Mittuniversitetet som gästforskare de senaste åren.

Efter att nu ha lyssnat under 1,5 dagar på ett antal doktorandpresentationer, är jag dessutom mycket övertygad om att vi vid Mittuniversitetet har en hög kvalitet på både magisterstudenter och på våra doktorander i arkiv- och informationsvetenskap.

Naturligtvis kommer även jag som forskare att presentera en artikel som handlar om dokumentation under krisledning, vilket är ett av mina prioriterade forskningsområden.

Länk till AERI: https://www.ischool.utexas.edu/aeri2013/index.html