Monthly Archives: August, 2013

Member of the Editorial Advisory Board

I akademin räknas olika saker som framgångar. En framgångsfaktor jag själv rankar ganska högt är att få inbjudan att vara medlem i “Editorial Board” på de mest högrankade tidskrifterna inom ens forskarområde.

I våras blev jag medlem i “Editorial Board” för tidskriften Archival Science från Springer, vilket är en av de mest ansedda tidskrifterna inom arkivvetenskap. I dag fick jag förfrågan (som jag naturligtvis tackade ja till) att vara medlem i “Editorial Advisory Board” för Records Management Journal, från Emerald.

Båda uppdragen är hedervärda och känns som ett bevis att den forskning jag bedrivit och det arbete jag bedrivit sedan jag kom in i arkivvetenskapens forskningsvärld har gett frukt.

 

Advertisements