Monthly Archives: November, 2013

Ett vakuum –>November

November är en tung månad. Det är mörkt, kallt och det vita guldet har ännu inte kommit (snö). Jag försöker få tiden att räcka till och dels arbeta med MSBs LoS-projekt och då särskilt delprojekt 3 om lägesbild och informationsdelning.

Det är inte enkelt att få till en enhetlig syn på lägesbild men som tur är får jag och Jonas Landgren på Chalmers skriva ett fördjupande kunskapsmaterial där vi kan få fördjupa oss kring vad som lägesbild är och vad som påverkar lägesbild.

Jag ser ju lägesbild som något som är socialt konstruerat och det är därför svårt att kunna förmedla en lägesbild som en produkt ur mitt kunskapsperspektiv. Informationdelning är inget annat än kunskapsförmedling så vetenskapliga perspektiv som boundary spanning är mycket relevant. Men som sagt mer om det kommer i vårt kunskapsmaterial.

 

Advertisements