Kriser och utmaningar för hur man leder arbetet under dessa

Som jag tidigare förmedlat mycket så bedriver jag en stor del av min forskning inom domänen “kris” och närmare bestämt ledning av kris, där jag studerar hur man organiserar sig, hur man dokumenterar och hanterar information under krisen. Denna sommar visar med all tydlighet att en av de stora utmaningarna som finns för vårt samhälle är olika former av natur/klimat/väder- kriser. Vi har branden i Västmanland och nu översvämningarna i Halland.

Jag ser själv att det finns flera saker som karaktäriserar dessa kriser. Bland annat är krisen ganska utsträckt över tid, flera dygn åtminstone. Likaledes så är det stora geografiska ytor som påverkas, vilket kräver samverkan mellan flera aktörer. Men även att de platser där man leder krisen ofta kanske inte är en plats som är gjord för detta. Min forskarkollega från Chalmers tekniska högskola Jonas Landgren har visat detta mycket tydligt i en reflektion från skogsbranden i Västmanland. Jonas visar med tydlighet att information delas väldigt manuellt, och att den teknik som man använder för att visualisera skeenden är enkel. Det är blädderblock, whiteboard och papperskartor. Arkivforskaren ställer sig då frågan hur skall vi bevara den komplexa information som skapats på en sådan plats? Kan jag överhuvudtaget förstå den dynamik som sker och den enorma information som delas i exempelvis ett tillfälligt ledningsrum?

Troligtvis är det med de nuvarande tekniker och metoder ytterst tveksamt. Men det som gör mig som forskare trägen att fortsätta försöka finna bättre sätt att fånga denna information är just att kriserna är utdragna över tid. Det ger nämligen argument för att det finns tid att lära sig av tidigare händelser och hinna göra saker mer rätt. Min vision är att kriser skall dokumenteras på ett sådant sätt att det enkelt går att ta del av dem efteråt och att detta är ngt som kan ske snabbt och enkelt. Inte att man behöver läsa 1000-tals sidor text utan essensen från tidigare erfarenheter borde kunna vara möjlig att ta till sig om tidigare kriser dokumenterats bättre än idag. Jag påstår på intet sätt att det sker dålig dokumentation utan påstår däremot att den dokumentation som sker inte optimalt stödjer en kunskaps och erfarenhetsförmedling.

Ytterligare spännande problem går att finna i denna typ av händelser då det också är oklart att veta vem som är ansvarig för dokumentation av informationsdelning som sker mellan olika aktörer.

Advertisements
%d bloggers like this: