Mycket arkiv just nu

Senaste veckan har det bara mullrat i etern om e-arkivlösningar. Statens servicecenter fått regeringens uppdrag att upphandla och etablera ett nytt statligt e-arkiv. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.578793/staten-bygger-e-arkiv-for-en-halv-miljard är en av många notiser om detta senaste veckan.

Det är bra att det tas ett gemensamt tag om denna tunga process och att det äntligen efter 20 år av problemidentifiering nu verkar som att det skall ske något. Jag har ju träffat flera av de företag som kommer vara med att slåss om denna upphandling och nog kommer e-arkivet att byggas. Nu verkar just e-arkivet dessutom vara konsultföretagens potentiella kassako.

Det kommer i princip (med gällande lagstiftning) att vara flera arkiv, men en fysisk plats där tekniken står. Ett fungerande e-arkiv är centralt för att statliga myndigheter skall kunna utveckla regeringens intentioner om öppen data. Mycket av tankarna kring FGS-er (se ex.Förvaltningsgemensamma specifikationer) ger implicit en möjlighet för ökad användning av offentlig data.

Dock finns det ett antal orosmoln som inte många pratar om. Nuvarande politik är ju tydlig med att offentlig verksamhet skall renodlas och det som inte är kärnverksamheten skall om det kan göras billigare skötas av andra. Jag ser ett mörkt moln i fjärran som innebär att statens servicecenter (har ju inte som uppdrag att vara arkivmyndighet åt staten) kommer att outsourca detta e-arkiv, då det inte ingår i deras kärnverksamhet. Vips så har vi hela vårt kulturarv som hanteras av ett internationellt konsultföretag. Jag säger inte att det blir sämre, att de kommer göra ett dåligt jobb eller att det är större risker förknippade med detta. Dock är jag förundrad över att ingen diskuterar den risk att källan till vår framtida historia kommer kontrolleras av privata intressenter. Besök ett arkiv så förstår du vad jag menar:). Man brukar skämtsamt säga att archivists are trustworthy custodians of the collective memory. Kommer den bilden att bestå? Många skojar om arkiv och arkivarier, men det finns en stark professionalism inom yrkeskåren och en heder i att tillse att även framtida historieböcker kommer kunna skrivas eller på annat sätt skapas. 

Jag vill inte ta på mig gnällkepsen, men en diskussion om vart vi är på väg med vår offentliga information borde vara möjligt att ha.

 

Advertisements
%d bloggers like this: