Monthly Archives: September, 2014

Dag 5 examensdag

Dag 5 i stabsmetodik är tillika examensdag. Vi får se om jag blir godkänd på kursen:) Skämt å sido så har det varit mycket intryck.

Även denna dag var det ytterst påtagligt hur viktigt det är att man har grundläggande kunskaper i ledning för att kunna agera och hantera en svår uppkommen situation på ett bra sätt.

Jag fick idag också presentera delar av LoS-projektet och framförallt Jonas Landgrens och mitt arbete med kunskapsmaterialet. Glädjande togs det emot positivt besked. En mer djuplodad analys av veckan kommer efter att jag smält alla intryck.

Trevlig helg

Advertisements

Dag 4

Nu är jag nästan polis igen! Ja så känns det i alla fall! Jag har blivit så väl emottagen av alla deltagare på kursen stabsmetodik att det känns som jag är anställd åter inom polisen. Nu vet jag att så inte är fallet utan jag är forskare som gör en deltagande studie om stabsarbete.

Även idag fick jag vara en del av de som tränade och dagens fokus var dels stabsorientering och stabsöverlämningar, där det sista helt enkelt handlar om att dels lämna över en stab och dels ta över en stab. När jag är med på samma villkor som de andra kursdeltagarna så kan jag ju ställa frågor, komma med utspel och liknande som aldrig kunnat ske om jag bara observerat. Oj vilken rutin det finns i den grupp jag var med idag. Samtliga började polisskolan samtidigt som mig eller strax innan vilket innebär att alla har minst 24 års poliserfarenhet. Man kan säga vad man vill men det är rutin, speciellt då dagens grupp enbart var poliser från Stockholm. Att som forskare som “nördar” in på stab och IT och kunna få prata om hur det var när Obama var på besök är ju rena guldgruvan!

Dagens lärdom? Jag konstaterar att dokumentation, plotting och visualisering är svårt när det är tidskritiskt. Likväl inser jag att den som tar över en stabsfunktion nästan måste vara mer erfaren än den som lämnar över. Detta för att ingen central information skall missas. Sen är mallar och grundläggande struktur nödvändigt för att få arbetet framåt.

I morgon blir det för kursdeltagarna examination och jag själv skall få möjlighet att prata om min egen forskning samt det vi gjort inom MSB LoS-projektet.

Dag 3

Nu är vi halvvägs i kursen stabsmetodik på polishögskolan och den tyngre delen kring ledning är avklarad. Under dag 3 påbörjades primärt ett starkt fokus på stabsmetodiken och det arbete som sker i stab. Jag fick själv under eftermiddagen vara aktivt med i stabsövningar. 20 år som polis var nyttig erfarenhet, och jag tror inte jag gjorde bort mig helt. Men jag kan konstatera att det finns en enorm kunskap och kompetens inom polisen som är vida underskattad. De arbetsuppgifter som polisen ställs inför då de tvingas att till att organisera sig i särskild ordning för att hantera en särskild händelse är vanligare än man kan tro. I FAP 201-1 står i 1§: “Denna författning innehåller regler om Polisens hantering av händelser som är så omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen, för att kunna lösa sina uppgifter, måste planera, organisera och leda verksamheten enligt särskilda rutiner.” (RPSFS 2006:14 FAP 201-1). Detta är något som jag finner mycket tilltalande hos polisen, dvs de reglerar inte vad som är en särskild händelse, utan relaterar det till om man klarar av arbetet med ordinarie verksamhet eller ej.

Idag fick vi träna på att etablera stab och att genomföra en första stabsgenomgång, med en icke fullt bemannad stab. Trots att jag inte är stabsvan och att jag inte har arbetat som polis sedan 2010 så lyckades övningen att skapa en känsla av äkthet, av press och fylld av utmaningar. Jag som forskare är på plats för att försöka förstå hur poliser dokumenterar, hur de använder IT. Dagens övning gav mig ytterligare bevis för att detta är en mycket svår uppgift. Just dokumentation behövs i startskeded av en händelse, dvs då staben etableras och då staben är som mest arbetstyngd. Men dokumentation är mycket manuell, visualisering via plotting är viktig. Hur designar vi teknik som kan stödja stabens arbete kring dokumentation utan att denna teknik sinkar och fördröjer det arbete som sker i staben.

I vilket fall så är det mycket härligt att få vara på polishögskolan och att få delta i denna utbildning. Jag kommer nog innerst inne alltid vara polis, trots det är 4 år som gått sedan jag slutade. Jag kommer få vara med som deltagare i morgon också vilket skall bli ytterligare utmanande och lärorikt.

//Erik

Dagens reflektion

Dag 2 på kursen stabsmetodik har varit mycket lärorik och tänkvärd. Dels har fortfarande ett antal reflektioner från gårdagen ytterligare sjunkit in. En central reflektion från gårdagen har varit design av organisation vid en särskild händelse. Här på kursen kallades det ”anpassad stab” men i sak var det en design av en stab som verksamheten för stunden kräver. Vi kommer med all sannolikhet att gå mot en mer designorienterad hantering av staber.

Den andra reflektionen från dag 1 är vikten av att besitta grundläggande kunskap om ledning och hur man leder en svår händelse som absolut förutsättning för att klara arbete med stab. Utan grundläggande ledningskunskaper kan det vara mycket svårt för att förstå vad staben kan ge för ledningsstöd.

Nostalgi

Att vandra runt på polishögskolan är en nostalgisk resa. Att äta i matsalen är likaså en nostalgisk resa, men jag är ju inte på PHS bara för att vara nostalgisk. Första dagen med stabsmetodik är en fantastisk dag och nya tankar och nya kunskaper ger forskaren glad.

Dagen avslutades med en rejäl löptur i Edsberg och i Rösjöskogen.

Stabsmetodik

Idag begav jag mig söderut och rullade vid 08.30 in mellan grindarna på gamla I1, numera PHS Sörentorp. Det var här jag 14 Januari 1991 började min polisutbildning och det såg i stort sett lika ut.

Nu skall jag den kommande veckan som forskare få följa den kurs i stabsmetodik som går på PHS. Härligt, spännande och ser verkligen fram emot det hela.

Onödigt stresspåslag

Idag fick jag uppleva något som forskare inte gillar. Kl 11.50 inkom ett mejl från en forskningsfinansiär med liknande innehåll: “Hej. Till den ansökan du inkommit med den 27/8 har inte de underskrivna dokument som krävs inkommit till oss”. 

Då jag samma dag som ansökan skickades in lade dokumenten på posten fick en större chock. Hur skall jag kunna bevisa att jag skickat in breven? Inte skickade jag dem i REK heller. Av en slump var dekanus på plats och kunde skriva under ett av dokumenten igen, och kollegorna i Härnösand fick extra uppdrag att fixa underskrift av avdelningschefen. När dokumenten var i hamn fick jag tag i finansiären som kunde konstatera att de gjort ett misstag. Alla mina handlingar var inkomna och jag kunde andas ut. 

Så denna dag fick jag ytterligare gråa hår helt i onödan….