Dag 3

Nu är vi halvvägs i kursen stabsmetodik på polishögskolan och den tyngre delen kring ledning är avklarad. Under dag 3 påbörjades primärt ett starkt fokus på stabsmetodiken och det arbete som sker i stab. Jag fick själv under eftermiddagen vara aktivt med i stabsövningar. 20 år som polis var nyttig erfarenhet, och jag tror inte jag gjorde bort mig helt. Men jag kan konstatera att det finns en enorm kunskap och kompetens inom polisen som är vida underskattad. De arbetsuppgifter som polisen ställs inför då de tvingas att till att organisera sig i särskild ordning för att hantera en särskild händelse är vanligare än man kan tro. I FAP 201-1 står i 1§: “Denna författning innehåller regler om Polisens hantering av händelser som är så omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen, för att kunna lösa sina uppgifter, måste planera, organisera och leda verksamheten enligt särskilda rutiner.” (RPSFS 2006:14 FAP 201-1). Detta är något som jag finner mycket tilltalande hos polisen, dvs de reglerar inte vad som är en särskild händelse, utan relaterar det till om man klarar av arbetet med ordinarie verksamhet eller ej.

Idag fick vi träna på att etablera stab och att genomföra en första stabsgenomgång, med en icke fullt bemannad stab. Trots att jag inte är stabsvan och att jag inte har arbetat som polis sedan 2010 så lyckades övningen att skapa en känsla av äkthet, av press och fylld av utmaningar. Jag som forskare är på plats för att försöka förstå hur poliser dokumenterar, hur de använder IT. Dagens övning gav mig ytterligare bevis för att detta är en mycket svår uppgift. Just dokumentation behövs i startskeded av en händelse, dvs då staben etableras och då staben är som mest arbetstyngd. Men dokumentation är mycket manuell, visualisering via plotting är viktig. Hur designar vi teknik som kan stödja stabens arbete kring dokumentation utan att denna teknik sinkar och fördröjer det arbete som sker i staben.

I vilket fall så är det mycket härligt att få vara på polishögskolan och att få delta i denna utbildning. Jag kommer nog innerst inne alltid vara polis, trots det är 4 år som gått sedan jag slutade. Jag kommer få vara med som deltagare i morgon också vilket skall bli ytterligare utmanande och lärorikt.

//Erik

%d bloggers like this: