Monthly Archives: November, 2014

RISK för granskningshysteri

I sin blogg skriver Sandra Danielsson att det är bra att räddningstjänsten blir granskade. Det är något jag naturligtvis delar och med mina 20 år som polis har jag på något sätt vant mig att alltid bli granskad och ibland även ifrågasatt. Samhällets aktörer måste våga bli ifrågasatta, våga göra fel och även våga stå för fattade beslut. Men!!!

Det jag under de sista 4 åren har ägnat del av min forskargärning åt, handlar just om dokumentation, och kanske avsaknad av den relevanta dokumentationen. Som lärare i arkiv- och informationsvetenskap är det naturligt att jag ser dokument som i många fall likställt med allmänna handlingar och på engelska records. Ett record är förenklat just dokument som i sig är ett bevis över något som skett. Min forskning visar på att just dokumentationen under en kris, när stressen är som störst och kaoset råder är mycket svårt. Dokumentation sker på whiteboards, på blädderblock och på papper man har vid handen. Men denna dokumentation, som ur ett forskarteoretiskt perspektiv är delar av det bevis över vad som hänt, är inte något som vi sedan finner i arkiven. I arkiven hittar vi snarare betydligt snyggare rapporter om händelsen, rapporter som skrivs efter händelsen. Dessa retrospektivt upprättade rapporter är, kritiskt, en berättelse över vad som skribenten uppfattade hände, snarare än ett bevis över del av vad som verkligen hände. Det är välskrivna rapporter över vad som skedde. Ju längre tiden gått från själva händelsen så är ofta detaljerna begränsade, vilket försvårar en full förståelse för den kontext som krisen utspelade sig i. Ja ni förstår nog vad jag menar… Min forskning försöker förstå den komplexa dokumentation som sker, och hur den på nytt sätt skall kunna fångas och göras tillgänglig.

Det som inte Sandra Danielsson lyfter fram är risken att en ökad granskningen av räddningstjänsten kan leda fram till att även räddningstjänsten fullt uppslukas i “the audit society” dvs granskningssamhället. Ett granskningssamhälle där man inte primärt dokumenterar för verksamhetens bästa utan dokumentationen sker för att kunna bevisa att man gjort “rätt saker”. Detta är redan en realitet i många områden i vårt samhälle, men jag har hittills bedömt att just krishantering har varit förskonade. Nu behöver ju inte det innebära att en ökad granskning leder till en ökad osund dokumentation, men det finns en risk.

Dokumentation som är ett naturligt led av en krishantering kan efteråt vara en ovärderlig källa för kunskap som kan resultera i att man i framtiden kan bli bättre att hantera liknande kriser. Dokumentation som däremot skapas primärt för att kunna visa upp att man gjort rätt saker har sällan den möjligheten.

Det finns idag mycket forskning som ger mycket belägg för att det finns mycket negativa effekter kopplat till den dokumentation som sker som en direkt följd av granskningssamhället, men det tar vi en annan gång.

 

Advertisements

Nu är inbjudan här

Är du arkivarie, vill du komma till Stockholms stadsarkiv och lyssna på ett föredrag om:

  • Vad innebär det att vara doktorand?
  • Vad är antagningskrav för att bli doktorand?
  • Hur är det att arbeta på ett universitet som lärare och forskare?
  • Hur kan forskarens vardag se ut?
  • Varför skall man satsa på en forskarkarriär i arkiv- och informationsvetenskap?
  • Var kan man arbeta efter sin examen?

Ta då och läs Seminarie med SSA, den kanske passar dig