Monthly Archives: December, 2014

Ett tack här i stället

Som forskare i RCR (Risk & Crisis Research Centre) vill jag ju tacka alla som jag samarbetat med under året. Att skicka ut ett mejl riskerar att dränka redan fulla inkorgar med stora bildfiler, och kanske glömmer jag någon. Därför gör jag mitt tack mer offentligt. Jag tackar alla samarbetspartners, individer och organisationer, för det gångna året och hoppas vi får ett minst lika härligt år 2015.

RCR_Julkort_2014_SWE

Advertisements

Sista dagen på stabschefsutbildning

Har nu deltagit som lärare och observatör på polisens stabschefsutbildning under 4 dagar på PHS, Sörentorp. Det har varit synnerligen intressant och härliga dagar. Fick chansen att under torsdagen berätta om dels LOS-projektet, den forskning som jag själv bedriver och även det som resulterade i kunskapsmaterialet kring informationsdelning och lägesbild. Jag hoppas att det uppfattades som ett intressant komplement till kursens övriga delar.

Under veckan har jag även fått ny kontakt med två delar inom polisen som arbetar aktivt med att försöka visualisera lägesbild och även avancerad informationsdelning. Om nu allt går vägen kommer jag att efter helgerna sätta mig ned och planera en långsiktig forskningsplan kring just informationshantering under kriser/insatser inom polisen. Känns extremt kul att det finns sådan vilja och öppenhet för en gammal polis som blivit forskare.

Mycket händer med svensk polis som blir en myndighet 1/1 2015 och det kan med all sannolikhet hända mycket kring just stabsarbete, informationshantering, visualisering och dokumentation. Vi får se detta med tillförsikt.

Liter mer forskning, ÄNTLIGEN

Veckan efter att LOS-projektet nått i hamn och samma dag som GD för MSB fastställde LOSprojektets resultat så landade jag för ytterligare en vecka med spännande verksamhet på polishögskolan Sörentorp. Att få bedriva forskning några dagar på rad är enormt stimulerande. Etnografiska studier är det väl vad som sker rent definitionsmässigt.

Denna vecka är det stabschefsutbildning som ligger för dörren och ett 30-tal synnerligen kompetenta och erfarna poliser är min källa till ny kunskap. Stabschefsutbildning har tidigare inte getts av vidareutbildningen på PHS, utan den har getts av MSB. För polisens del kanske en generell utbildning inte varit optimal och denna stabschefsutbildning är början på något nytt.

Igår skrev jag ett Tweet att polisen arbetar hårt med just ledning och stab. Inom LOSprojektet har det funnits en mastodonitiskt motstånd att ta till sig kunskap från Blåljusorganisationerna, vilket för mig alltid varit mycket märkligt. En majoritet av de samhällsstörningar inbegriper nästan alltid de tre blåljusorganisationerna. Men nog om det.

Polisen utvecklar och tar Lars Nyhlén’s tankar kring stabsarbete ett steg framåt. Under gårdagen föredrog Stockholm det arbete som de bedriver med att etablera en ”vardagsstab” eller en RTCC efter amerikans förlaga (NY & Boston). Proaktivt arbete med fastställda ”Gameplans” för hur man agerar vid generiska särskilda händelser. Sen arbetar Stockholm med visualisering på ett sätt som jag aldrig hört talas om sker vid stabsarbete. Förhoppningsvis kommer jag kunna förmedla mer kunskap om just detta under nästa år.

OK jag är säkert partisk som gammal konstapel, men jag tycker att den utbredda ovilja att faktiskt lyssna och kanske lära från polisen är märklig. Polisen i Sverige går i stab nästan dagligen, och ibland flera gånger per dag och jämfört med många andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap ger detta ett enormt övertag erfarenhetsmässigt. En erfarenhet som inte tas till handa.