Monthly Archives: February, 2015

Meriteringsstöd och behov av att meritera sig

Har insett att jag missat att också uttrycka min glädje och lycka över att jag internt i konkurrens lyckades få 1 av 2 meriteringsmedel för forskare som vill gå från docent till nästa steg. Det finns ju olika anledningar att beslutet hamnade i min favör men likaledes är det glädjande.

Jag hade i ansökan listat ett antal saker som jag måste prioritera och som jag måste uppfylla den dag jag söker en professortjänst eller ansöker om befordran.

Nr 1 för alla forskare är ju med all tydlighet att publicera mera, i bättre tidskrifter. Det är ju en lärprocess som aldrig tar slut, dvs hur jag som forskare kan förädla min förmåga att skriva och genomföra intressant forskning. Publicering är också för mig starkt förknippat med självförtroende. Får man några tuffa reject så åker jag i alla fall ned i förmåga att ens skriva.

Nr 2 var projektledarskap i större projekt. Jag har maniskt duckat för just detta då jag är extremt ointresserad av den rollen eftersom jag vill bedriva forskning. Nu kan jag inte ducka längre utan i projektet GSS 2 kommer jag vara projektledare om vi nu får pengar. GSS2 är en interregional ansökan som vi gör med blåljusaktörer i regionen tillsammans med dito på norsk sida i Nord & Sör Tröndelag. Vår akademiska partner är högskolan i Nordtröndelag HiNT. Projektet som sådant skall fokusera på övning i olika former för att öka krishanteringsförmåga.

Nr 3 som jag valde att ta upp som viktig punkt att uppnå var att vara opponent och sitta i betygsnämd. Jag har hittills enbart fått äran att vara opponent på en licentiatavhandling. Nu efter jul kom det två inbjudningar att vara med i betygsnämnd på doktorsavhandlingar, ngt mycket glädjande. Dessutom har jag fått uppdrag att betygsätta/bedöma en avhandling från Australien. Så denna punkt kan kanske jag bocka av när sommaren börjar.

Nr 4, medverka i stora internationella projekt. Om nu murphy förstör så kommer jag med några kollegor att vara Mittuniversitetets partner i Horizon 2020 projektet TRILLION som handlar om Community policing. Ett mycket spännande projekt som jag kommer återkomma till.

Sen fanns det många andra saker på listan, men meriteringsperioden har bara varit 45 dagar så det känns ganska bra hittills.

Advertisements