Monthly Archives: April, 2015

GSS 2 har fått pengar

Projektet GSS 2 som vi sökt pengar för, inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge och delområdet Nordens Gröna Bälte, (Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sør-Trøndelags fylkeskommuner) kommer börja 1/9 2015. Det är ett projekt som strävar efter att öva krisaktörer att samverka över gränsen mellan Sverige och Norge. Ett projekt som består av många aktiva och härliga partners som gör att vi är extremt taggade.

Mittuniversitetet går ut med pressmeddelande om detta här: http://www.miun.se/press/aktuellt/nyhetsarkiv/ngb

Advertisements

GLAD som tusan men…

Som forskare drillas man att söka medel, söka medel, söka medel, skriva, skriva, skriva. Dessutom skall man som blivande ämnesföreträdare undervisa, handleda, och vara med på massor med konstiga möten. När man plötsligt når framgång med ansökningar och framgången sker ganska samtidigt så blir det mycket utmanande. Inte för att det är trist att lyckas med att få forskningspengar, men dygnet har fortfarande bara 24timmar.

Jag och en kollega är just i den sitsen nu. Vi har varit strävsamma och slitit och slitit med ansökningar och nu börjar effekten av strävsamheten ge frukt. Projekt efter projekt beviljas. En stor glädje är det och jag är grymt stolt att den verksamhet vi byggt upp och den forskning jag gör attraherar andra. Det blir en riktigt god middag både fre och lördag i alla fall.

Dag 1 EDF Vårträff 2015

På Scenen står nu William Försth och pratar om den ändrade rollen arkivarier möter. Det hela utvecklas i vad som behövs för kompetens, vilka informationsförvaltningsutmaningar finns i det nya vi möter. Bortsett från att det är en presentation som är väl så bra och tankeväckande så lärde jag mig att det finns ett skyddshelgon för arkivarier Sankt Hieronymus. Det känns skönt för våra studenter att de kommer vakas över i kommande år.

Bland annat presenteras att det är viktigt, att arkivarier har kunskap om digital information, kunskap om avställande av system, skapa rutiner för avställande, mm. Sådant vi försöker föra fram men inte alltid når hela vägen fram.

EDF-Vårträff

Är inbjuden Keynote för Energidataföreningens vårträff som har temat: Framtidens informationsförvaltning. Platsen för konferensen är Djurönäset i Stockholm. Jag har ombetts att prata om Molntjänster och fördelar & risker med detta ur ett informationsförvaltningsperspektiv.

Allt är nästan klart med det jag skall presentera, men som alltid kommer det att bli några ändringar i sista stund.

Betygsnämnd

I den akademiska meriteringen krävs det saker jag inte kan påverka. En sådan sak är erfarenhet att sitta i betygsnämnd för doktorsavhandlingar och att vara opponent på licentiat och doktorsavhandlingar. I fredags fick jag för första gången just sitta i betygsnämnd, för Thomas Lindroths avhandling som lades fram vid Göteborgs Universitet. Det är ett hedervärt uppdrag, då betygsnämnden är examinator av avhandlingen och skall tillse att kvaliteten är överensstämmande med vad som krävs enligt bland annat Högskoleförordningen.

I fredags var det extra kul då avhandlingen var i informatik vilket är mitt ”hemma-ämne”. Förutom det var det extra kul då mycket av torsdagens nyheter ägnades åt de resultat som Thomas presenterade i sin avhandling. Jag har svårt att tro att många doktorander får så mycket mediatid som Thomas fick på torsdagen. Själva disputationen gick galant och det var en mycket bra nivå på den vetenskapliga dialog som skedde mellan Thomas och opponenten, Kul.

Länk till mer information om avhandlingen finner ni HÄR