Monthly Archives: May, 2015

Dokumentation och kvalitet på den

Läste nyss en blogg: http://www.tjugofyra7.se/msb/Blogg/Sandra-Danielsson/Vad-ar-raddningstjanst-i-Ida/ som kom upp i mitt twitterflöde. Hela inlägget handlar om räddningstjänsten och deras insatsrapporter. Då Räddningstjänst aldrig varit mitt forskningsfokus så lämnar jag kontexten åt sidan och fokuserar på det som diskuteras i texten, en rapport.

I dagens granskningssamhälle finns ett massivt intresse av att dokumentera och att skriva rapporter. Jag har sagt det förut och kommer göra det flera gånger, att majoriteten av de rapporter som skrivs läses aldrig. De skrivs snarare för att man måste. Dokumentation kan om den hanteras rätt verkligen vara en källa för kunskap. I ovan blogg så tolkar jag att det finns en kritik mot kvaliteten i dokumentationen och i rapporterna.

Jag skulle nog säga att kan vi tro att dokumentationen verkligen representerar vad som skett? En insatsrapport är troligtvis den rapport som man efter en insats författar och berättar vad man gjort, eller i värsta fall vill visa vad man gjort. Jag frågar mig ofta hur vanligt det är att någon i efterhand skriver fram egna tillkortakommanden, och redogör för de egna misstagen precis som de var i en rapport. Jag har jobbat som polis i 20 år så ett och annat PM har skrivits. Men det är ju inte bara risken att rapporten blir en försköning av vad som skett. Hur kan man minnas alla detaljer som är viktiga? När en insats sker under flera dagar, och rapporten skrivs när insatsen är över, hur detaljerad och korrekt blir den då? Vilket värde får rapporter som skrivs i efterhand? Risken är ju överhängande att de blir dokument som man måste skriva istället för källor för kunskap.

Min och Jonas Landgrens forskning är bland annat fokuserar på att med hjälp av teknik möjliggöra dokumentation som mer korrekt representerar det som faktiskt sker och inte det som en eller flera personer i efterhand tycker sig minnas ha skett. Sensorer och annat kan idag skapa en mycket detaljrik dokumentation i realtid.

Kanske några skriver att “Vi läser visst denna typ av dokument”. Jo kanske man gör det, men när de behövs som mest, när man står inför en svår situation man inte själv mött, men andra i Sverige mött, läser man rapporterna då? Jag var inte i Västmanland i somras, men har läst mycket av det som skrivits därefter. Dock är jag mycket undrande till om någon läste dokumentationen och erfarenheterna från branden i Bodträskfors i Boden 2006. Om så är fallet är ju det toppen men läste man inte erfarenhetsberättelserna och rapporter så kan jag ju ställa mig frågan varför skrivs det rapporter över huvudtaget om ingen läser dem då de behövs som mest?

Advertisements