Monthly Archives: June, 2015

En arkivwiki

Tack vare sociala medier kan man göra så mycket, och nå ut till så många. Men ibland måste jag undra om allt som görs är nödvändigt. Det senaste tillskottet i sådant jag måste ifrågasätta är den nya och påanonserade arkivwiki. Den är startad av några entusiaster i gruppen arkivarier i Sverige vilket är en grupp på Facebook. En grupp som sprider rolig och relevant information. Nu har man beslutat att starta en wiki kring arkiv och saker som rör arkiv. Detta arbete är imponerande och engagemanget är lovvärt.

Denna typ av initiativ imponerar mig, och tycker det är bra att kunskap förmedlas och sprids, men ibland måste man nog också stanna upp och fundera. Gör vi rätt saker?

Grunden med en wiki är ju att samla kunskap för att det skall vara som en levande uppslagsbok där flera kan skriva artiklar. Men hur många kommer läsa en arkivwiki? Gruppen arkivarier i Sverige på Facebook har idag 814 medlemmar, och föreningen FAI har 679 som gillar dem på Facebook. Kanske är det alltså mindre än 1000 som är realistiskt kan komma att bläddra på wikin. Mycket av det som kommer skrivas på wikin torde också vara sådant som de flesta arkivarier redan borde kunna. Därför undrar jag, för vem är då wikin till? Om tanken är att sprida arkivvetenskaplig kunskap bredare utanför den lilla krets arkivarier och registratorer som hittat till en arkivwiki, borde man då inte istället skriva artiklar i stora wikipedia? För det är ju troligare att Google indexerar träffar i wikipedia än i arkivwiki för de personer utanför arkivcommunityn som söker information.

Jag ser det tyvärr som att en arkivwiki snarare kan förstärka de murar som finns kring arkivprofessionen och arkiv generellt. Är inte hela viljan egentligen att aktivt arbeta för att sprida kunskap om arkiv och arkivprofessionen? Att sprida den kunskapen till fler i samhället, så att fler förstår vad professionen står för och kan? Är då den bästa lösningen att skapa en wiki för de redan lärda? Naturligtvis kan det finnas arkivarier som kommer lära sig nya saker på denna wiki, men vilken impact strävar man efter?

Jag är inte övertygad om att framtiden för arkivarien och arkivarieprofessionen gagnas av att bygga högre murar kring sig själv och därmed göra sig mindre synlig. Jag tror snarare att arkivarien och arkivarieprofessionen bör sträva efter att bli än mer utåtriktad och övertyga alla som har nidbilder över arkiv och arkivarier att de har fel. Kanske har jag fel och arkivwikin är en sådan satsning, men än är jag inte övertygad.

/Erik

Advertisements