Monthly Archives: October, 2015

Är du arkivarie och vill hjälpa till?

Jag och Göran Samuelsson är på G med en studie om hur arkivarien 2.0 kommer se ut. Frågorna är tänkt att utgöra grunden i en studie där målet är att förstå arkivarien i en modern organisation i relation till övriga professioner som arbetar med information. Vill du vara med så gå till länken http://tinyurl.com/arkivarie och svara på frågorna som tar ca 10minuter.

Advertisements

Uppdragsutbildning

Kollega Göran och jag är i skogarna utanför Borlänge för 2 dagars uppdragsutbildning med Trafikverket. Att genomföra uppdragsutbildning är ngt vi gjort flera år och med regelbundenhet så får vi förfrågan om vi kan genomföra en uppdragsutbildning. Trafikverket är en spännande organisation som genomgår en mycket intressant förändring av sin informationsförvaltning. Vi som forskare tycker att Trafikverket är extra spännande då de ansvarar för artefakter som har livslängd på mer än 100 år som skall ha förståelig och användbar information. Att just vi fick förfrågan hör troligt ihop med att vi också genomför ett stort projekt med just Trafikverket.

Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25/11 2015

Mötesplats Samhällssäkerhet 2015 kommer gå av stapeln 24-25 november. Från RCR kommer flera forskare vara med på olika delar i konferensdelen. Jag och Jonas Landgren kommer tillsammans med Ida Johansson & Martin Neldén från Länsstyrelsen i Västerbotten respektive Västernorrland att hålla ett seminarie med titeln:

Att veta vad som händer: skall det vara så jäkla svårt?

Lägesbilder har en central roll i modern krishantering och framförallt när man samverkar.

Men hur kan man arbeta för att det inte skall bli ett självändamål med att ta fram en lägesbild, och hur balanseras arbetet med lägesbilden i förhållande till aktörer och händelsen i sig? I seminariet kommer tre tematiska områden belysas a) utmaningar och lösningar kring arbete med lägesbild ur perspektiv geografiskt områdesansvar; b)utmaningar och praktiska lösningar kring lägesbild inom organisationer med operativa uppdrag vid samhällsstörningar; c) teknik och teknikanvändning för arbete med lägesbild.

Vi hoppas detta kan attrahera många som arbetar med kriser i olika former. Seminariet skall ge en mix av forskarens perspektiv med praktikerns perspektiv på lägesbild. Vi hoppas Ni kommer.

Länk till alla seminarier finner du här http://www.samhallssakerhet.se/Program

Nationellt ämneskonferens

Mittuniversitetet och avdelningen för arkiv- och datavetenskap har bjudit in alla universitet och högskolor som bedriver arkivutbildning till vad vi kallar nationell ämneskonferens den 14-15/10.

Vi har tidigare haft regelbundna möten bland oss utbildare men de senaste åren har det varit tyst. Vi ser det som viktigt att ämnet som sådant träffas och diskuterar utbildningsfrågor. Det kommer även vara möjlighet för alla lärosäten som kommer att berätta vad som är på gång inom det egna lärosätet. Både kring forskning och kring utbildning.

Då vi ännu är unika med att bedriva forskning inom ämnet så kanske dessa träffar också kan ge nya uppslag för kommande forskningsprojekt.

Om några dagar kommer rapport från dessa dagar.

Möte med InfoSys

Forskningen vi bedriver inom arkiv- och informationsvetenskap sker inom en större gruppering, Information Systems Group. Eller som vi kallar oss InfoSys. Jag och mina kollegor är nyss hemkomna från ett lunch – lunch internat i Sollefteå där vi fokuserat bland annat horisontella kriterier, teoretiska grunder för vår forskning och utveckling av master-program.

Att mötas tar tid, men det leder till stor nytta. Vår forskargrupp har nu nästan färdigställt handlingsplanen för vår forskningsstrategi. Vi har även arbetat vidare mot vårt mål ”Tung 2020”.