Monthly Archives: November, 2015

Mötesplats samhällssäkerhet 2015

Nästa vecka sker en mycket spännande händelse inom samhällssäkerhet nämligen Mötesplats samhällssäkerhet 2015. Det är en konferens, en mötesplats som sker under två dagar på Kista mässan. Själv kommer jag prata lägesbild tillsammans med Jonas Landgren, Martin Neldén och Ida Johansson. Vår provokativa titel : Att veta vad som händer: skall det vara så jäkla svårt? ligger inom tematiska området att hantera krisen i samverkan.

Med tanke på de händelser som skett i Sverige, Europa och övriga världen det senaste året gör ju att detta område är hetare än någonsin. Jag hoppas många passar på att komma på Mötesplatsen då utställare och program är mycket spännande. RCR (Risk Crisis and Research Centre) är representerad på mötesplats med flera forskare.

Advertisements

Ladda fullt med energi

Ibland är det så himla kul att vara forskare. En sådan dag är det idag då jag är på vår årliga 2-dagars konferens med RCR (Risk Crisis and Research Centre). RCR är Mittuniversitetets centrumbildning för risk och krisforskning och samlar forskare inom 10 ämnen där den gemensamma basen är risk och kris.

Idag har vi varvat interna posterpresentationer över nu pågående projekt med workshop kring forskningskommunikation. När forskare från flera ämnen möts sker ngt spännande i just mötet. Tvärvetenskaplig forskning när det är som bäst skulle kunna vara det som sker inom RCR. Nu är förvisso jag troligtvis ganska partisk, men huvudsaken är att vi tycker det blir bra verkstad av det vi gör.

För mig som forskare är det viktigt att göra forskning i en miljö och i en kontext där jag trivs och där jag får energi. RCR gör att jag trivs och jag får energi, vilket för mig innebär mycket. Jag är av den tron att jobbar du med människor som gör dig glad så gör du också bättre resultat.

I morgon väntar nu ytterligare en full aktiv dag innan vi skiljs för denna gång.

Arkivforum 2015

Då var arkivforum 2015 avklarad. Jag hade för tredje gången fått förmånen att vara ordförande för konferensen och i år fick jag även möjlighet att inledningstala på konferensen. Jag gillar arkivforum, det är så kul att möta praktiker men också kul att få möta arrangören Niko Fastman med kollegor. Jag har känt Niko sedan 2007 och det är härligt att bygga upp en relation över tid.  Bara för att förtydliga så görs insatsen som ordförande helt som en del i tredje uppgiften i mitt arbete och jag ställer upp kostnadsfritt för att det är ett sätt för oss forskare och utbildare att sprida och fånga vår kunskap.

Det som var extra kul i år var att det var så många roliga och intressanta föredrag. Flera kommuner berättade om mycket intressanta projekt som de landat i och realiserat. Flera insiktsfulla deltagare var med och många nya spännande samtal och kontakter knöts. Jönköpingsläns kommuner och deras samarbete, Malmö stadsarkiv, exportkreditnämnden och FRA var kanske de föredrag som hade mest saker som för mig var nytt. FRA var en härlig fläkt i denna kontext och vi får bara hoppas att Statens Serviccenter lyssnar på de råd som de ger.

Enda tråkiga med en sån här konferens är det jobb som hopar sig ogjort av två dagars konferens. Nu är det att borra ned huvudet och jobba på.

Lagring och kostnader

Morgonen började som vanligt att kolla igenom nyhetsflödet. Kunde konstatera att Computer Sweden hade en spännande artikel på sin första sida: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.641954/lagringen-spranger-alla-granser . Här framgår det att lagringskostnaderna är enorma och att lagringen sker utan en behovsanalys.

Som forskare i arkivvetenskap så är värdering en viktig komponent. Arkivvetenskapligt är det dock inte så att värdering (appraisal) har rönt särskilt stort internationellt intresse, men bevisligen så kanske vi nu kan finna argument för dess existensberättigande. Just att spara saker som vi inte vet varför vi sparar, och som vi kanske inte ens vet om vi behöver kan ju ifrågasättas. I en arkivvetenskaplig värderingsprocess är det ju tänkt att dessa frågor skall besvaras. Men utan att vi behöver förädla värderingsmetoder så skall ju redan den verksamhetsanalys som offentliga organisationer redan skall göra vara en bra början. Verksamhetsanalysen som för statliga myndigheter både skall betjäna verksamhetsbaserad arkivredovisning och införandet av ledningssystem för informationssäkerhet. I den verksamhetsanalysen skall behov av information komma upp till ytan. Naturligtvis finns det mer behov än det som kommer fram i dessa, men varför inte börja med det man har?

Jag tror nog (utan att ha empiriskt stöd för det) att de som beställer lagring och upphandlar dessa tjänster ibland har en alldeles för dålig uppfattning om verksamhetens behov. Likaledes kan det vara så att verksamheten har en för dålig kunskap om att presentera och förmedla sitt behov.

Helt klart är att denna artikel i dagens Computer Sweden är spännande då den är en kontrast till Big Data där hela idén presenteras som “låt oss spara allt”. Kanske är detta möjligheten för arkivsektorn att visa sig användbar utanför sitt skrå och kanske stödja verksamheten med kompetens i värdering av information.