Monthly Archives: December, 2015

Trillion (Trusted Citizen – LEA collaboration over sOcial Networks)

Det är namnet på det projekt som jag och några kollegor från RCR medverkar i. Det är ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som finansieras inom området ”säkrare samhällen”. I projektet skall vi utveckla samarbete mellan medborgare och polis inom ramen för community policing.

Just nu pågår det andra arbetsmötet i projektet och vi har nu arbetat 3 månader sedan projektstart och i Eindhoven skall vi komma vidare.

RCR ansvarar primärt från att bidra med en samhällsvetenskaplig vetenskapssyn in till det ganska tekniska konsortiet. Det är spännande och lärorikt, men mycket utmanande. Trots att jag nu varit forskare i snart 12 år så inser jag först nu hur stor skillnad det är mellan våra vetenskapliga utgångspunkter (läs samhällsvetenskap och teknik/ingenjör).

Trillion som projekt kommer pågå i 36 månader och efter jul kommer MIUN att ansvara för sina första leveranser. Spännande arbete men mycket utmaningar. För RCRs del är det fantastiskt kul att få vara med i ett av de första projekten som startat inom området säkrare samhällen.

Advertisements