Monthly Archives: October, 2016

Granskad

Jaha då sitter jag på 19:e våningen på REA 16 Place Charles Rogier i Bryssel för “First year” review i vårt Horizon 2020 projekt TRILLION. Än håller vi tidsschemat så denna rast har inte strukits.

Att granskas är en upplevelse. En påläst reviewer och två stycken Program Officers sitter i salen och lyssnar andäktigt på allt vad vi berättar. Hela mitt projektkonsortium har varit mycket rädda för vår reviewer som är en mycket erfaren jurist som skrivit böcker kring privacy, och privacy by disign. Det sista är att beakta juridiska aspekter innan man utvecklar IT-artefakter. I Sverige har man kallat det “proactive law”. Juridiska utmaningar är helt naturliga när man arbetar med modern mobil teknik inom området security.

Själv så fick jag ställa mig i strålkastarljuset på förmiddagen, då det var läge för min nästan en timme presentation om arbetspaket 2, som Mittuniversitetet ansvarar för. Igår så kändes det väl inte så där jättebra efter ett maratonmöte om 12h. Ja ni läste rätt, ett möte på 12h gör den hårdaste alldeles knäsvag. Men idag flöt det på bra och vi kunde svara på frågorna vi fick. Det återstår att se hur vår reviewer kommer sammanfatta dagen. Vilka utmaningar vi står inför och hur vår reviewer försöker vägleda oss för att genomföra ett bra projekt.

Men hela processen med review är spännande att uppleva. Förstår att det kan behövas, men lite varning finns det i arbetspraktiken. Dvs att det är viktigare att göra det som vi lovat så att en reviewer blir glad istället för att göra det rätta, det som vi lär oss under projektet. Nu har vi inte drabbats av denna dilemma, men jag ser det som en uppenbar fara.

 

Advertisements

I en kiosk nära dig men först REVIEW

Idag har jag haft ett inledande möte kring en förstudie jag och Jonas Landgren skall göra kring metodik kring lägesbild och informationsdelning, uppdragsgivare MSB. Jag och Jonas har arbetat tillsammans i olika former sedan runt 2006 och det senaste tunga uppdraget var i MSB -LOS-projekt. Arbete med lägesbild och informationsdelning är vad vi brinner för och på var sitt håll har vi förkovrat oss i ämnet för att nu kunna fokusera tillsammans.

Det mer “hemliga” projekt som jag antydde existerade för någon dag sedan kommer docka in i denna förstudie mycket bra och synergier kommer uppstå som gagnar offentliga myndigheter och skattekronan som finansierar.

Men innan vi kan sätta tänderna i detta roliga projekt skall jag först stå inför skranket och försvara vårt H2020 projekt TRILLION under den första review efter 1 år. I morgon tisdag blir det förövning inför den skarpa review på onsdag. Nu förbereder jag mig lika noggrant som inför min egen disputation med lista på potentiella frågor osv. Mina kollegor i projektet är lite mer nervösa då granskaren är jurist från Interpol. Att arbeta med teknik inom området community policing innebär utmaningar kring privacy mm. Själv känns det lugnt. Tänker att det är som att sitta som polis i en rättegång då försvararen försöker sätta en på pottkanten, men är jag bara lugn så löser det sig. Hade ju varit kul om man kunnat vara typ “reservpolis” som reservofficer, dvs kunnat träda i tjänst ibland. Hade ju kunnat uppträda i uniform vilket gett en viss pondus kring området “community policing”. Nu får vi se om jag och projektkollegan John Betts (polis i 30år) tillsammans måste tydliggöra att våra 50år polisår sammaräknat ger stöd för projektets slutsatser….

Rapport kommer.

😉