Monthly Archives: January, 2017

Workshop

Då var det dags för andra workshopen i förstudien jag och Jonas Landgren gör för MSB kring metodik för informationsdelning och lägesbild. Första workshopen gjordes förra veckan och fortfarande är det mycket intryck att bearbeta från den.

Många kloka aktörer finns i Sverige som själva utvecklat olika metoder och tekniker för läbesbildarbete och informationsdelning. Dock finns det uppenbart både nyutvecklingsbehov och samordningsbehov av redan existerande metoder.

Idag kommer vi vara fler i en mindre lokal på MSB än vad vi var för en vecka sedan. Det blir en klassisk “paltcoma” som kommer infinna sig är jag övertygad om. 20 personer i ett rum anpassat för just det är en utmaning. Men förhoppningsvis kommer den kreativa och inspirerande diskussionen som skall ske göra att vi inte tänker på detta.

Slutrapporten på förstudien kommer sen.

Advertisements

Roliga och utmanande uppdrag

Den senaste tiden har jag fått två hedersamma och utmanande uppdrag i egenskap av ämnesföreträdare i arkiv- och informationsvetenskap. Den ena är att vara extern ledamot vid utvärderingen av arkivämnet och det kandidatprogram i arkivvetenskap som ges vid Högskolan i Oslo och Akerhus. Detta uppdrag ger förhoppningsvis en bra övning och färdighet innan vi själva kommer att utvärderas igen. Det andra uppdraget handlar om att vara examinator för en doktorsavhandling från Australien. Avhandlingen handlar om användning av sociala medier under större kriser. En avhandling jag ej fått ännu men som jag ser fram emot att läsa.