Monthly Archives: May, 2017

ISCRAM 2017

ISCRAM är en konferens inom informationsystem med fokus på risk, kris och katastrofhantering i olika former. Det är den konferens som mest och bäst representerar den forskning som jag bedriver. I år hade jag för första gången lyckats komma med med ett full paper efter många försök. Accept-rate på 35% gjorde att det kändes extra kul.

Konferensen var i ALBI i södra Frankrike och det var 3 intensiva dagar med föredrag, seminarier, keynotes från 0830 till 18.30. Därefter började någon form av social aktivitet.

Både jag och Martina (doktorand i GSS2) hade var sitt paper att presentera som grundades på den forskning som vi gör i GSS2. Det känns kul att EU-stöd för interregional utveckling kan resultera i forskning som attraheras av en internationell åhörarskara. De problem och de utmaningar som vi identifierar inom GSS2 är inte unik, men det finns många som är intresserade av den.

Advertisements