Monthly Archives: October, 2017

Första dagen NGCP

DÅ var första dagen avklarad av NGCP konferensen om framtidens community policing. Ja vad är då mitt utlåtande. Tyvärr känner jag mig ganska nedstämd och faktiskt ganska besviken. Community policing är det internationella namnet på vad som i Sverige på 90-talet kallades närpolis. Det handlar enkelt om att polisen kan inte själv skapa det trygga samhället som medborgarna önskar utan detta är ett arbete som måste ske i samverkan mellan polis och olika samhälleliga intressenter.

I det horizon2020 projekt som jag är med i har jag aktivt försökt att förmedla behovet av att utveckla tekniker för att skapa förutsättningar kring samarbete. Det är ett arbete som är mer prioriterat än att försöka skapa nya tekniska lösningar som egentligen inte gör annat än att skapa nya sätt att anmäla och rapportera brott. Idag har jag nästan uteslutande lyssnat på hur man byggt, utvecklat och tagit fram en mängd nya tekniker för att rapportera brott. Ingen har pratat om hur man samarbetar, hur teknik kan skapa förutsättningar för samarbete. Hela CSCW fältet känns som ingen ens bryr sig om.

Under dagen fanns dock ett undantag, en tysk professor, en sociolog, som var verkligen kritisk till det som han lyssnat på. Att han saknade just de projekt som ville arbeta med samarbete och inte bara de som kan använda en telefons sensorer på mest kreativa sätt. Han var också kritisk till den naiva syn som allt för många projekt hade på polisarbete. Det är inte action som i TV-serier utan ofta ganska monotont och mindre glamoröst.

Denna bild som jag nu förmedlar har dock en fördel och det är att behovet av forskning har aldrig varit större. Forskning inom digitaliseringen måste våga vara normkritisk och ifrågasätta det som man tar för givet. Att då tillhöra FODI, forum för digitalisering som tar avstamp i digitaliseringen och försöker belysa, förstå, kritisera, granska etc det ur ett brett samhälleligt perspektiv.

I morgon är en ny dag och för tillfället är det största problemet hur blöt jag blir på väg till rummet i en enorm åskskur som sker.

Advertisements

Challenges community policing

Första keynote på NGCP lyfter ett antal utmaningar för EUs poliskårer kring community policing. Några tex:

  • Blanda inte ordningspolisuppdraget med community policing
  • Aktivera lokala communities
  • brist på resurser för att leva upp till strategierna
  • Dåligt definierade arbetsbeskrivningar.

Detta är erfarenheter jag och många tidigare poliskollegor kan skriva under på från den svenska närpolisreformen. Dvs i Sverige förstod vi detta under mitten av 1990-talet då närpolisreformen aktiverades. Men! Idag står den första keynote på konferensen om community policing och lyfter erfarenheter som fanns i Sverige för 20 år sedan, på ett sätt som presenteras som ny kunskap.

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att svensk polis får polisforskning som är knuten till verksamheten. Hade detta funnits hade troligtvis studier på närpolisreformen gjorts, och troligen hade paper om “lessons Learned” etc publicerats så att övriga Europa hade kunnat ta del av de erfarenheter som Sverige dragit. Kanske skulle då vi 2017 inte sett att 20 år gamla erfarenheter står listade som utmaningar på en PPT-bild under en keynote 2017.

NGCP

Det har varit ett tag sedan jag som forskare skrev här. Idag börjar The Next Generation Community Policing (NGCP) International Conference. Vi håller till på Kreta och det har samlats ett 150-tal forskare och praktiker.

Den första keynote från OSCE Thorstein Stodiek pratar om en community policing som vi forskare från MIUN har försökt att föra in i projektet Trillion, dvs det handlar om ett skapande av ett samarbete mellan polis och medborgare. All forskning visar på att skapande av samverkan är helt kritisk för nytta av community policing. Tyvärr har inte alla i vårt projekt samma förståelse för just den samverkan som sker. De tekniska lösningar som Trillion tar fram stöder snarare det mer traditionella reaktivt baserade polisarbetet än att det stödjer samverkan.

Nu kommer Trillion att leverera bra resultat ändå, men vi kommer inte nå till de potentiella mål som jag såg i början av projektet.

När det nu gäller NGCP konferensen skall det bli mycket spännande att delta och lyssna på flera spännande talare. Det kommer finnas möjlighet för samverkan, nätverkande och att knyta nya kontakter.