AERI 2017

DÅ var det dags för AERI igen. Archival Educators and Research Institute hålls i år på iSchool vid Toronto University.

Sitter och lyssnar på en sjukt spännande presentation av Ann Gilliand om de problem som språk för med sig i att sprida kunskap mellan arkivforskare från olika länder. De ord som representerar olika praktiker inom arkiv-praktiken i olika länder är inte alltid samma. Tex begreppet handling finns nästan inte utanför Skandinavien, inte heller har många den syn på vad som utgör arkivet som vi gör i Sverige.

Att brottas med språk, begrepp och översättningar är en utmaning för doktorander som vi har. De vill göra en internationell impact samtidigt som de bidrar med nationella delar.

Nu väntar 4 dagar späckade med häftiga sessioner på AERI, och förutom min egen presentation skall det bli kul att presentera Digitala Gemensamma Minnen tillsammans med Göran.

Jag kommer med mer snart.

Advertisements

Onlineövning

Projektet GSS2 syftar till att undanröja hinder för samverkan mellan Sverige och Norge i händelse av olika samhällsstörningar och därmed skapa en tryggare livssituation för de som verkar i “mittnorden”.

GSS2 använder sig av övning i olika former för att dels skapa förståelse för hur samverkan kan och bör ske, men framförallt för att identifiera möjligheter och undanröja hinder för samverkan över den norsk-svenska gränsen. Övning som tas fram tillsammans med aktörerna.

Idag den första juni genomförs en övning där delar av de som övar befinner sig på sina arbetsplatser i Sverige och följer övningen via ett övningssystem och andra befinner sig på Nord-universitetet i Steinkjer därifrån övningen leds och hanteras. Med hjälp av ganska enkel teknik kan man genomföra en ganska enkel distribuerad table-top-övning.

Denna dag genomförs 3 scenarier om vardera 45 minuter för att testa systemet och för att ytterligare träna samverkan över gränsen.

 

ISCRAM 2017

ISCRAM är en konferens inom informationsystem med fokus på risk, kris och katastrofhantering i olika former. Det är den konferens som mest och bäst representerar den forskning som jag bedriver. I år hade jag för första gången lyckats komma med med ett full paper efter många försök. Accept-rate på 35% gjorde att det kändes extra kul.

Konferensen var i ALBI i södra Frankrike och det var 3 intensiva dagar med föredrag, seminarier, keynotes från 0830 till 18.30. Därefter började någon form av social aktivitet.

Både jag och Martina (doktorand i GSS2) hade var sitt paper att presentera som grundades på den forskning som vi gör i GSS2. Det känns kul att EU-stöd för interregional utveckling kan resultera i forskning som attraheras av en internationell åhörarskara. De problem och de utmaningar som vi identifierar inom GSS2 är inte unik, men det finns många som är intresserade av den.

Workshop

Då var det dags för andra workshopen i förstudien jag och Jonas Landgren gör för MSB kring metodik för informationsdelning och lägesbild. Första workshopen gjordes förra veckan och fortfarande är det mycket intryck att bearbeta från den.

Många kloka aktörer finns i Sverige som själva utvecklat olika metoder och tekniker för läbesbildarbete och informationsdelning. Dock finns det uppenbart både nyutvecklingsbehov och samordningsbehov av redan existerande metoder.

Idag kommer vi vara fler i en mindre lokal på MSB än vad vi var för en vecka sedan. Det blir en klassisk “paltcoma” som kommer infinna sig är jag övertygad om. 20 personer i ett rum anpassat för just det är en utmaning. Men förhoppningsvis kommer den kreativa och inspirerande diskussionen som skall ske göra att vi inte tänker på detta.

Slutrapporten på förstudien kommer sen.

Roliga och utmanande uppdrag

Den senaste tiden har jag fått två hedersamma och utmanande uppdrag i egenskap av ämnesföreträdare i arkiv- och informationsvetenskap. Den ena är att vara extern ledamot vid utvärderingen av arkivämnet och det kandidatprogram i arkivvetenskap som ges vid Högskolan i Oslo och Akerhus. Detta uppdrag ger förhoppningsvis en bra övning och färdighet innan vi själva kommer att utvärderas igen. Det andra uppdraget handlar om att vara examinator för en doktorsavhandling från Australien. Avhandlingen handlar om användning av sociala medier under större kriser. En avhandling jag ej fått ännu men som jag ser fram emot att läsa.

Dublin och ICIS2016

Nyss landat i Dublin och förbereder mig för konferensen ICIS2016 som går av stapeln mellan 10-14 December. Jag skall själv presentera papper på en pre-conference om E-government. Hela ICIS är gigantisk känns det som och finns så många spår att jag blir snurrig.

ICIS är ändå no1 konferensen för information systems och att efter 12 år äntligen vara på plats känns riktigt bra. Vi får se hur det hela artar sig och jag kommer rapportera.

 

Teori eller inte teori

Som forskare blir jag i alla fall aldrig fullärd (Ju mer jag lär mig desto mer förstår jag hur lite jag vet:)). För att råda bot på delar av min okunskap så deltog jag igår på forskargruppen informatiks seminarium om teori inom “IS forskning”. IS är information systems dvs informatik. Inbjuden var Dick Stenmark från Göteborgs universitet och med var även Stefan Hrastinski som är gästprofessor i Östersund.

Det var ett härligt möte, där vi i 3 timmar diskuterade teori, användning av teori, behov av teori för att göra bra forskning etc. Jag går inte in på detaljer vad som sades, men kan bara konstatera att det är fantastiskt härligt att kunna vara med på seminarier online, sittandes vid kusten och delta i ett pågående fysiskt seminarium i Östersund. Vi måste bli bättre att skapa förutsättningar och möjligheter att vara med “blended” dvs några live och några online.

Som ett sidospår så diskuterade vi vilka teorier som brukar användas inom IS. Naturligtvis finns det en Wiki skapad för ändamålet. http://is.theorizeit.org/wiki/Main_Page Hittade några teorier som verkade annorlunda i alla fall. Vad sägs tex om the FLOW theory. Vi får se om inspirationen blir så stark att jag går all in på Flow. Kanske är det just Flow som arkivvetenskaplig forskning saknar? eller är det min egen produktion som saknar flow?

 

 

Dagen efter det historiska….

Mitt i en vädervarning klass 1 så genomförs idag den sista workshopen i ISI projektet som syftat till att koppla samman svenska Rakel & norska Nødnett. Detta skedde i går med en fantastiskt väldesignad övning.

Idag skall Mittuniversitetet (RCR) och Norduniversitetet i projektet GSS2 att redovisa våra preliminära analyser från övningen och kommunikationsanalysen vi gjort. Samarbetet mellan GSS2, DNK och MSB har varit helt fantastiskt. Likaså samarbetet med Länsstyrelsen i Jämtland.

Att denna region fick vara värd för övningen där det för första gången i historien sker en sammankoppling av två nationers nödnät, var och är helt fantastiskt. Att Länsstyrelsen i Jämtland tillsammans med Nord- & Sör Trøndelag Fylken har en historia av att genomföra samverkansövningar, är troligt en bidragande orsak varför regionen fick denna chans.

För egen del är det egentligen först nu jag själv inser storheten i detta projekt och vad det faktiskt betyder för svenska och norska krisorganisationer. Kan konstatera att det bara är två universitet som fått vara på plats och det är Norduniversitetet och Mittuniversitetet. RCR är på framkant.!

 

GSS 2 deltar på en historisk dag

Idag fick jag som RCR-forskare vara med om något historiskt. Idag kopplades Nødnett och Rakel ihop och detta manifesterades genom en övning i Meråker med svenska och norska deltagare. Detta är en helt unik europeisk händelse för ingen gång tidigare har en nations eget radiosystem för “blåljusorganisationerna” kopplats samman med ett annat lands nät. Intresset för denna övning var extremt stort från hela europa och från de flesta stora leverantörer av radioapparater.

GSS 2 ett projekt som drivs av MIUN och NordUniversitetet som har fokus på övning och utvärdering av övningar i syfte att stärka förmågan att hantera kriser i gränsområdet mellan Norge & Sverige. Projektet är finansierat av Interreg Sverige-Norge . GSS2 hade fått denna chansen att vara  på plats under denna unika övning som skedde idag 16/11. Scenariet med 2 bussar med passagerare som krockade 2mil väster om Meråker bjöd på utmaning för de flesta deltagande aktörer. Ett mycket proffsigt övningsspel och agerande av deltagande organisationer gjorde att den tillresta VIP-gruppen kunde studera vad som skedde denna unika dag riktigt bra. Både Sveriges inrikesminister och MSBs generaldirektör var på plats tillsammans med svenska och utländska experter.

GSS2 har som uppdrag att försöka analysera övningen med ett helt nytt fokus, nämligen att inrikta sig på analys av kommunikationen som sker över Rakel och Nødnett. Transkribering av vad som sades på radion skall efterföljas av en nätverksanalys och en innehållsanalys, som skall kunna jämföras med tidigare övningar där liknande kommunikationsmönster erhållits via text. I skrivande stund är det för tidigt att påstå att vår ansats ger ny insikt, men mycket tyder på det. Däremot kan vi lova att intresset för vad vi kommer fram till är enormt.

Både den svenska inrikesministern och den norska justitieministern var på plats och kunde spegla sig i glansen av framgången som DNK och MSB skapat förutsättningar för.

När vi sammanfattade dagen kunde hela GSS2 projektet verkligen glädjas åt att vara en aktiv del i att stärka förmågan att möta och hantera större kriser i gränsområdet mellan Sverige och Norge i Mittnorden.

Nedan finner ni lite bilder från övningen.

20161116_121939.jpgArbete på skadeplatsen

20161116_113546.jpg

Här kommer en av 2 norska ambulanshelikoptrar in för landning.

20161116_115917-2.jpg

Här arbetar räddningstjänsten med skadade i en av bussarna som ligger på sidan i diket.

Granskad

Jaha då sitter jag på 19:e våningen på REA 16 Place Charles Rogier i Bryssel för “First year” review i vårt Horizon 2020 projekt TRILLION. Än håller vi tidsschemat så denna rast har inte strukits.

Att granskas är en upplevelse. En påläst reviewer och två stycken Program Officers sitter i salen och lyssnar andäktigt på allt vad vi berättar. Hela mitt projektkonsortium har varit mycket rädda för vår reviewer som är en mycket erfaren jurist som skrivit böcker kring privacy, och privacy by disign. Det sista är att beakta juridiska aspekter innan man utvecklar IT-artefakter. I Sverige har man kallat det “proactive law”. Juridiska utmaningar är helt naturliga när man arbetar med modern mobil teknik inom området security.

Själv så fick jag ställa mig i strålkastarljuset på förmiddagen, då det var läge för min nästan en timme presentation om arbetspaket 2, som Mittuniversitetet ansvarar för. Igår så kändes det väl inte så där jättebra efter ett maratonmöte om 12h. Ja ni läste rätt, ett möte på 12h gör den hårdaste alldeles knäsvag. Men idag flöt det på bra och vi kunde svara på frågorna vi fick. Det återstår att se hur vår reviewer kommer sammanfatta dagen. Vilka utmaningar vi står inför och hur vår reviewer försöker vägleda oss för att genomföra ett bra projekt.

Men hela processen med review är spännande att uppleva. Förstår att det kan behövas, men lite varning finns det i arbetspraktiken. Dvs att det är viktigare att göra det som vi lovat så att en reviewer blir glad istället för att göra det rätta, det som vi lär oss under projektet. Nu har vi inte drabbats av denna dilemma, men jag ser det som en uppenbar fara.